Sådan leger vi

Ved at aldersopdele nogle aktiviteter og aldersintegrere andre, får vi mulighed for at tage hensyn til både individ- og gruppeniveau. Derfor deler vi børnene op i yng- ste og ældste, fordi vi mener, det er vigtigt at tilgodese både den enkeltes og gruppens omsorg, opdragelse, socialisering, læring og udvikling.

Barnet indgår i mange legerelationer i løbet af dagen i børnehaven. Gennem legen udvikles barnets kompetencer til at blive en god kammerat, til at kunne yde og modtage, få ideer og inspirere, til at hjælpe og modtage hjælp, til at udtrykke sig og lytte, og til at markere sig og give plads til andre.

De sociale kompetencer er også i spil, når vi har rundkreds, spiser, er på ture, holder fødselsdage, holder sommerfest og julefest, hvor vi har nogle traditioner og normer, som vi gerne vil videregive børnene.

Konflikter, som er en naturlig del af et barns udvikling, ønsker vi at løse ved at iagttage og afvente det enkelte barns behov for hjælp og støtte i den givne situation.