Bestyrelsens arbejde

Børnehaven Stenhøjgård er en selvejende institution med en bestyrelse, der vare- tager den overordnede ledelse. Bestyrelsen har i samarbejde med leder og personale følgende hovedopgaver:

  • Fastlæggelse af målsætning og overordnede principper for det pædagogiske arbejde i institutionen.
  • At sikre det bedst mulige samarbejde mellem forældregruppen, personalegruppen og ledelsen.
  • Fastlægge den overordnede prioritering af institutionens budget inden for de givne økonomiske rammer.

Herudover deltager bestyrelsen ved ansættelser af nyt personale.

Der afholdes 5 bestyrelsesmøder årligt med deltagelse af bestyrelsen, institutionens leder samt repræsentanter for institutionens personale. Bestyrelsesmedlemmerne vælges af og blandt forældre for en to-årig periode. Bestyrelsen består af fem forældrerepræsentanter samt suppleanter.

Bestyrelsen står altid til rådighed for yderligere information, råd og vejledning. Information om bestyrelsens sammensætning findes på institutionens opslagstavle.