Værdigrundlag

Børnehavens Stenhøjgårds værdigrundlag

De værdier, som er beskrevet i børnehavens mission og holdning er centrale punkter i det værdigrundlag, som forældrebestyrelsen og personalet i samarbejde har formuleret. Netop kvaliteten i samværet i børnegruppen har stor betydning i en lille institution som vores. Intentionen har været at opstille et sæt værdier, som personalet i børnehaven i samarbejde med forældrene skal arbejde ud fra. På den måde får forældrene identificeret de helt grundlæggende værdier i børnehavens dagligdag:

 • At samværet i børnehaven bygger på rummelighed og nærvær mellem børn og voksne.
 • At vi skal medvirke til at skabe selvstændige børn, der fungerer godt i fællesskabet.
 • At børnene gennem kreative projekter og daglige aktiviteter finder glæden ved at bruge sig selv og udforske omverderden.
 • Et tilfreds personale, der er tydelig i deres omsorg og interesse for børnene med respekt for egne og det enkelte barns grænser.
 • At den professionelle pædagog og forældre har et ligeværdigt samarbejde, der bygger på tillid og åbenhed.                                    

 

Børnehaven Stenhøjgårds mål 

 • At skabe en overskuelig og genkendelig hverdag for derigennem at give børnene mulighed for at udvikle sig til selvstændige og harmoniske mennesker.
 • At stimulere børnenes kreative, motoriske, intellektuelle og sproglige udvikling.
 • At bidrage til at børnene får en positiv og social udvikling.
 • At give børnene viden og give dem mulighed for at lære deres egen virkelighed at kende.
 • Vi ønsker at skabe tryghed, styrke børnenes selvværd og lade dem se nødvendigheden af, at alle tager del i fællesskabet. 
 • Vi vil gerne i et tæt samarbejde med forældrene skabe et socialpædagogisk miljø, der supplerer hjemmets opdragelse af børnene.

Vores mål er således, at børnene bliver selvstændige, harmoniske, sociale samt parate til skolegang.