Dagligdagen

I børnehavens hverdag bruger vi følgende midler til at nå vores mål:

 
Fri leg: Vores holdning er den, at legen er den vigtigste i børnenes udvikling. Det er gennem legen, at børnene udvikler sig og tilegner sig viden. Det er også gennem legen, at en stor del af børnenes sociale udvikling foregår. Leg som f.eks. de mindste børns undersøgelse af omgivelserne, de større børns rollelege og kreative aktiviteter såsom at male, tegne, klippe, hamre, save, sy, væve og lege med ler – alt efter ønske. Derfor er det vigtigt, at børnehaven ikke udfylder det meste af hverdagen med på forhånd fastlagte programpunkter. Men omvendt, når børn og voksne skal trives sammen i en dagligdag, så anser vi det for nødvendigt at organisere for at undgå kaos og utryghed.

Spisetider ligger nogenlunde fast og virker dermed som faste holdepunkter for dagen. Vi har en dejlig have, og såvel ude som inde, er der taget højde for, at børnene har steder, som er uden voksenovervågning. Selvfølgelig på betryggende vis, men alligevel sådan at vi voksne er lidt i baggrunden, så børnene har mulighed for at gøre deres erfaringer i fred. Vi deler børnene op i yngste og ældste. Vi mener, det er udviklende for børnene at have stunder, hvor de møder tilbud og krav fra både kammmerater og voksne, som tager sigte på deres egen aldersgruppe.

Ugerytme: 

Mandag: Leg

Tirsdag: Gymnastik – aldersopdelt

Onsdag: Madlavning i små hold og sang/ musik

TorsdagBilledværksted

Fredag:  Udflugtsdag