Dagligdagen

Nedenstående rytme følger en fast struktur, som børn og voksne trives rigtig godt med.

Dage: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
Ugerytme: Leg Motorik Madlavning
/Sang/Musik
Værksted Turdag
Tid:

Børnehaven åbner og børnene begynder at ankomme.

Vi siger godmorgen til hinanden.
Lægger overtøjet i rummene og tager hjemmeskoene på.

Nogle børn siger farvel i garderoben og andre i vores store vinkevindue.
Her beder vi forældrene respektere, at det kun er børnene, der må gå i vinkevinduet. Hvis jeres barn har behov for det, hjælper vi med at sige farvel.

I morgentimerne beskæftiger vi os med rolige aktiviteter; spil, tegning, forskellige former for konstruktionslege.

6.30
8.30

Morgenmad for de børn, der endnu ikke har spist hjemmefra og for dem, som er sultne igen.

9.00-9.20

Personalet holder morgenmøde på Solstuen, mens børnene leger omkring os.

9.30

Alle børn er kommet, medmindre andet er aftalt, og vi starter med dagens aktiviteter.

11.10

Børn og voksne samles til rundkreds.
To børn dækker bord sammen med en voksen.

11.30

Frokost.
Derefter er der historielæsning og sangleg i aldersopdelte grupper.

12.30

Alle går i haven.

14.20

Oprydning i haven.

14.30-15.00

Eftermiddagsmad og derefter fri leg.
(vi opfordrer til, at børnene ikke hentes i dette tidsrum)

17.00
Mandag 0g Fredag 16.30

Børnehaven lukker
Siger farvel
Husk at hjælpe jeres barn med at rydde op, inden I går hjem.