Omgivelser

Det er vores opgave at skabe nogle gode miljøer og samvær, der understøtter børnenes læring bedst muligt. Både ude og inde er rammerne tydelige, rolige og tilgængelige. Børnene skal kunne se mulighederne og få lyst til erfaring og fordybelse.

     
Stillerum

hvor der kan leges med LEGO, dyr og togbane.


Værksted

hvor der laves kreative ting, rundkreds og motorik.


Snittehus

hvor vi arbejder med træ og bruger værktøj.


Drivhuset

hvor vi sammen planter og høster grøntsager.


Haven

Vores grønne område, hvor der er plads til fællesleg. Dyr og planter i vores sansehave, motoriske udfoldelser og fordybelseslege.


Solstuen

hvor vi tegner, laver perler og læser bøger.


Månestuen

hvor vi leger med køkken, dukker, bilbaner eller huler.