Forældresamarbejdet

Vi har en forventning om engagement, såvel fra personalets som fra forældrenes side, samt en positiv tilgang og aktiv støtte til arrangementer.

Vi forventer, at forældrene kommer til personalet og snakker om, hvad der eventu- elt undrer dem omkring børnehaven. Det er igennem den daglige kommunikation og dialog, man kan være med til at ændre på tingene eller få en bedre forståelse af vores pædagogik.

Nedenstående er hvad, I som forældre kan forvente af personalet:

  • At vi bestræber os på dagligt at fortælle om Jeres barns dag
  • At vi prioritere at fortsætte aktiviteter med børn,
    frem for snak med forældre, hvis der ikke er noget presserende.
  • At I får et nyhedsbrev pr. på mail, en gang om måneden.
  • At I fortæller om begivenheder der kan have indflydelse på barnets dag

At evt. ris gives til os, så der kan gøres noget ved et problem, ros er også velkommen

Forældresamtaler

Vi har individuelle forældresamtaler mindst en gang om året uden børn. Det er rart at have god tid til at snakke om hvert enkelt barn uden afbrydelser. Det giver forældrene mulighed for at få uddybet nogle spørgsmål både vedrørende barnet og børnehaven.

Vi vil ud fra trivselsbarometeret, som tager udgangspunkt i læreplanstemaerne, snakke om det enkelte barns trivsel i børnehaven og derhjemme.

Samtaler

Mens barnet går i børnehaven Stenhøjgård vil I forældre blive tilbudt 3 samtaler, hvor vi tager udgangspunkt i barnets udvikling og trivsel ud fra læreplanstemae- rne.
3 mdr. samtale – indkøringssamtale

4 års samtale – trivselssamtale
5 års samtale – status udviklingssamtale

Forældremøder

Der afholdes et forældremøde årligt i september måned. I forbindelse med dette møde holder der altid en generalforsamling, hvor bestyrelsen fortæller lidt om sit arbejde, og der er valg af medlemmer til bestyrelsen. Personalet fortæller om plan- er for det kommende år og små fortællinger fra Jeres barns hverdag, samt små workshops. Højdepunktet er årets lejr film samt lækkert tragtement fra Dragens køkken.

Der bliver lagt vægt på dialog i en hyggelig stemning.