Velkommen

Børnehaven Stenhøjgård er et selvejende dagtilbud under Århus Kommune.
Vi har egen dagtilbudsleder og souschef samt en forældrevalgt bestyrelse.

Børnehaven Stenhøjgård er normeret til 22 børn i alderen 3-6 år.
Som en lille, overskuelig og rummelig børnehave er Stenhøjgård ideel til inklusion.
I børnegruppen indgår børn med særlige behov fuldt inkluderet.

Herigennem lærer børnene at være hjælpsomme overfor hinanden
og at acceptere hinandens forskelligheder. Vi lægger stor vægt på børnenes trivsel og et godt
forældresamarbejde også spiller ind for at give børnene en god start på livet.

Vores mål er at børnene bliver selvstændige, harmoniske, sociale
og robuste samt parate til skolegang.