Selvejende Dagtilbud

Et selvejende dagtilbud har en driftsoverenskomst med kommunen, som overlader ansvaret for driften til bestyrelsen.

Det betyder at bestyrelsen ansætter og afskediger personale. Sammen med lederen og medarbejderne har bestyrelsen mulighed for at tilrettelægge driften, pædagogikken og indholdet af dit barns hverdag.

Driftsoverenskomsten sikrer dagtilbuddet et fast budget. Den forpligtiger også det selvejende dagtilbud til at overholde dagtilbudsloven og de retningslinjer for institutionsdrift, som byrådet vedtager. De selvejende dagtilbud skal leve op til en række dokumentationskrav som Aarhus Kommune stiller. 

I et selvejende dagtilbud er det i sidste ende altid bestyrelsen, der bestemmer hvordan de vil drive institutionen.